:: دوره 16، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1393 ) ::
جلد 16 شماره 1 و 2 صفحات 46-42 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیرآموزش مهارت حل مسئله در کاهش افکار خودکشی سربازان
جعفر انیسی، فاطمه رحمتی نجارکلائی، علی اکبر اسماعیلی، علی اکبر حقی
تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌‌ الله«عج»، مرکز تحقیقات بهداشت نظامی ، fatemeh_rahmaty@yahoo.com
چکیده:   (54781 مشاهده)

چکیده مقدمه: خودکشی در سرتاسر جهان یک مسئله مهم بهداشت عمومی است و پدیده خودکشی از عوارض مهم دنیای صنعتی عصر حاضر است. از طرفی خودکشی در نیروهای نظامی به دلیل دستیابی به سلاح و آشنایی با استفاده از آن، حجم استرس بالا و موقعیت‌های متمایز از دیگران یک مسئله مهم بهداشت روانی است. با توجه به مطالب مذکور این مطالعه با هدف تأثیرآموزش مهارت‌های حل مسئله در کاهش افکار خودکشی سربازان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) است. 500 سرباز در یکی از پادگان‌های نظامی از نظر داشتن افکار خودکشی مورد بررسی قرار گرفتند و از بین آنان تعداد 90 نفر از سربازان که دارای افکار خودکشی بودند، غربالگری شدند و در قالب گروه‌های آموزش حل مسئله و کنترل به‌صورت تصادفی تقسیم و جایگزین شدند.هر دو گروه یک‌بار در مرحله پیش آزمون و یک‌بار در مرحله پس آزمون از نظر میزان افکار خودکشی اندازه‌گیری و مقایسه شدند. آموزش مهارت حل مسئله فقط برای گروه مطالعه انجام شد و برای گروه کنترل آموزشی انجام نشد. از مقیاس افکار خودکشی بک برای سنجش افکار خودکشی استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی‌های گروه آزمایش 418/2± 51/23 و گروه کنترل 241/2± 02/23 سال بود. آزمودنی‌های دو گروه از نظر سن و تحصیلات مقایسه شدند و عدم تفاوت دو گروه تأیید شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که آموزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴئله در کاهش افکار خودکشی سربازان مؤثر است (05/0>p).به عبارت دیگر افکار خودکشی در گروه آموزش حل مسئله در مقایسه با گروه کنترل کاهش قابل توجه داشته است. بحث ونتیجه‌گیری: آموزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ می‌تواند درکاهش افکار خودکشی سربازان مؤثر باشد. بنابراین با توجه به نتایج به‌دست آمده از پژوهش، پیشنهاد می‌گردد از پروتکل مهارت‌های حل مسئله جهت افزایش امید، کاهش افکار و اقدام به خودکشی سربازان استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: افکارخودکشی، خودکشی، ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴئله، سربازان، نظامی
متن کامل [PDF 554 kb]   (1835 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقیقی |
دریافت: 1394/3/18 | پذیرش: 1394/3/18 | انتشار: 1394/3/18


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 16، شماره 1 و 2 - ( بهار و تابستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها