:: دوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 19 شماره 2 صفحات 28-35 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی مصاحبه نیمه ساختار یافته رفتار احتکاری در نمونه بالینی
کاظم خرم دل ، سجاد رشید، اوشا برهمند، عباس ابوالقاسمی
مؤسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز (غیر دولتی غیر انتفاعی)، گروه روان‌شناسی ، khoramdel.psy@gmail.com
چکیده:   (1297 مشاهده)
مقدمه: وجود ابزاری معتبر و پایا که بتواند اختلال وسواس ذخیره‌ای را به صورت مستقل مورد سنجش بالینی قرار دهد ضروری به نظر می‌رسد. هدف این مقاله بررسی ویژگی‌های روان سنجی ابزار تشخیصی نیمه ساختار یافته اختلال وسواس ذخیره‌ای در نمونه بالینی است.
روش بررسی: روش کلی پژوهش از نوع هنجاریابی است. بدین منظور 122 نفر شامل 34 بیمار وسواس بیمار ذخیره‌ای، 38 بیمار وسواس جبری از چند مرکز درمانی نظامی در شهر شیراز و 50 نفر از جمعیت بهنجار کارکنان نظامی به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کردند. داده‌ها توسط شاخص‌های آمار توصیفی، تحلیل عاملی تأییدی، تحلیلی تابع تمایز، پایایی کرونباخ و آزمون -بازآزمون و با استفاده از نرم افزار‌های SPSS و AMOS Graphic تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل پایایی نشان داد مقادیر آلفای کرونباخ برای عامل اصلی پرسشنامه درجه‌بندی وسواس رفتار ذخیره‌ای معادل 803/0 است. همبستگی درون گویه‌ای نیز برای سؤالات در دامنه 65/0 تا 79/0 به دست آمد. ضرایب همبستگی به منظور بررسی پایایی آزمون - بازآزمون (بازه زمانی 2 هفته‌ای) مناسب و مطلوب بود. یافته‌های تحلیل تأییدی جهت بررسی روایی سازه حاکی از این بود که هر پنج گویه دارای بار عاملی بالا با عامل کلی هستند. نتایج تحلیل تابع تمایز نیز به منظور بررسی روایی تشخیصی نشان داد این پرسشنامه می‌تواند گروه دارای وسواس ذخیره را به طور معناداری از دیگر گروه‌ها تمیز دهد. مقادیر نقطه برش بهینه نیز برای عامل کلی معادل 17 به دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری: پرسشنامه سنجش رفتار ذخیره‌ای، ابزاری معتبر و پایا در نمونه بالینی ایرانی است. این ابزار می‌تواند در بررسی‌های بالینی، ارزیابی و تشخیص، سنجش نتایج درمانی و براورد شیوع اختلال در جمعیت بهنجار مورد استفاده قرار گیرد.
 

واژه‌های کلیدی: اختلال احتکار، اختلال وسواس جبری، روان سنجی، ابزارهای ارزیابی وضعیت روان
متن کامل [PDF 643 kb]   (264 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی نظامی
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۹


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها