:: دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 4-10 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط استرس شغلی با سبک مقابله‌ای مسئله مدار در کارکنان نظامی مبتلا به سندرم حاد کرونری
زهرا فارسی، سعید نظری، منصوره جعفرخانی، محبوبه صفوی
بیمارستان 580 نزاجا ، Saeed.Nazari93@yahoo.com
چکیده:   (1979 مشاهده)

مقدمه: بیماری‌های عروق کرونر هر ساله منجر به فوت عده کثیری در سراسر جهان می‌شود و رابطه مستقیمی با استرس شغلی بیماران دارد. به‌نظر می‌رسد استفاده از سبک‌های مقابله‌ای مناسب بتواند منجر به کاهش استرس در مشاغل پر استرسی همچون کارکنان نظامی گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط استرس شغلی با سبک مقابله‌ای مسئله مدار در کارکنان نظامی مبتلا به سندرم حاد کرونری بود.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – همبستگی بود که در یک بیمارستان نظامی فوق تخصصی قلب در سال‌های 95-1394 انجام شد. 195 نفر از کارکنان نظامی مبتلا به سندرم حاد کرونری به‌صورت تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای اندلر و پارکر بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون‌های آماری کولموگروف – اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی در سطح معنی‌داری 05/0=a مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد 8/52% واحدهای مورد پژوهش استرس شغلی در حد متوسط داشتند. آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معکوسی بین استرس شغلی و سبک مقابله‌ای مسئله مدار
( 712/0-= r و 001/0 =p) نشان داد.

بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از سبک مقابله‌ای مسئله مدار با کاهش استرس شغلی کارکنان همراه است؛ لذا، توصیه می‌شود سبک‌های مقابله‌ای کارآمدجهت برخورد مناسب با شرایط استرس‌زا در برنامه‌های آموزشی کارکنان قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: استرس روانی، مهارت مقابله‌ای، سندرم حاد کرونری، نظامیان
متن کامل [PDF 749 kb]   (649 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی نظامی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها