:: دوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 39-46 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه استرس ادراک شده و خودناتوان سازی پرستاران در نوبت‌های کاری مختلف
مرضیه طیبی، مژگان سپاه منصور، معصومه امینی خو
تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، drsepahmansour@yahoo.com
چکیده:   (367 مشاهده)
مقدمه: پرستاران از جمله شاغلینی هستند که به دلیل حساسیت بالای کارشان در محیط شغلی دچار استرس می‌شوند. همچنین، استرس با خودناتوانسازی در ارتباط است. بنابراین هدف این مطالعه مقایسه استرس ادراک شده و خودناتوانسازی پرستاران در نوبت‌های مختلف کاری است.
روش بررسی: شرکتکنندگان این پژوهش علّی-مقایسهای، 72 نفر از پرستاران (32 نفر نوبت صبح و 40 نفر نوبت عصر و شب) یکی از بیمارستان‌های شهر تهران در سال 96-1395 بود که از طریق نمونهگیری در دسترس و تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. برای بررسی تفاوت بین سه نوبت کاری از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین سه گروه در استرس ادراک شده تفاوت معنیداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین سه گروه پرستاران نوبت کاری در خودناتوان سازی تفاوت معنیداری وجود دارد (001/0=p) به طوری که در خودناتوان سازی ادعایی به ترتیب میانگین نوبت صبح، عصر و شب از کم به زیاد بود و در خودناتوان سازی رفتاری این میانگین‌ها معکوس بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استرس ادراک شده در بین پرستاران نوبت‌های مختلف کاری به دلیل حساسیت این کار بالاست. در رابطه با خودناتوان سازی نیز به دلیل اینکه حضور متخصصین در شب‌ها در کنار پرستاران کمرنگتر می‌شود و پرستاران می‌بایست خود تصمیمگیرنده باشند، این ویژگی بیشتر قابل مشاهده است.
 
واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، خودناتوان سازی ادعایی، خودناتوان سازی رفتاری، پرستاری، نوبت کاری
متن کامل [PDF 928 kb]   (194 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۴


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها