ابن سینا- صفحه اصلی
خوش آمدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
عنوان مجله ابن سینا (دارای رتبه علمی پژوهشی)
حیطه انتشار طب رزم، طب بحران، روانپزشکی نظامی، طب هوافضا و طب زیرسطحی
شاپای الکترونیک ۲۶۴۵-۴۶۵۳
زبان انتشار فارسی (با چکیده انگلیسی)
مدیرمسئول دکتر شهروز ناصری
سردبیر دکتر ارسیا تقوا
دبیر علمی دکتر رضا اسلامی
جانشین سردبیر دکتر محمدرضا کاظمی
مدیر اجرایی دکتر کامیاب علیزاده
ناشر و صاحب امتیاز اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدل انتشار دسترسی آزاد
تواتر انتشار فصلنامه
سال آغاز به کار  ۱۳۸۵
نمایه ها  کلیک کنید
فرایند داوری همتراز داوری دوسوکور


نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.-2.-2.fa
برگشت به اصل مطلب