ابن سینا- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
دکتر شاهین آخوندزاده استاد علوم اعصاب
گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی
بیمارستان روزبه
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
دکتر فرزانه آقا حسینی استاد بیماری‌های دهان، فک و صورت
گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شاهرخ ایروانی استاد بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و پایش سرطان
بیمارستان آموزشی درمانی ۵۰۱ (امام رضا)
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر سید محمد جزایری استاد ویروس شناسی پزشکی
گروه ویروس شناسی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
دکتر فرهاد جعفری دانشیار پزشکی اجتماعی
گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
 
دکتر احمد جنیدی جعفری استاد مهندسی بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
دکتر کتایون جهانگیری استاد سلامت در بلایا و فوریت ها
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده بهداشت و ایمنی
مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر علیرضا شهاب جهانلو دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 
دکتر سیدجواد حسینی شکوه دانشیار بیماری‌های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی
گروه عفونی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات عفونی
بیمارستان ۵۰۳ (هاجر)، بیمارستان آموزشی درمانی ۵۰۱ (امام رضا)
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر ابراهیم حضرتی دانشیار مراقبت‌های ویژه پزشکی
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
بیمارستان آموزشی درمانی ۵۰۱ (امام رضا)
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر علی رضا خوشدل استاد اپیدمیولوژی
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر محمد درویشی دانشیار بیماری‌های عفونی
گروه آموزشی بالینی در طب هوافضا و زیرسطحی، دانشکده طب هوافضا و زیرسطحی
بیمارستان آموزشی درمانی بعثت
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر بیتا روحانی دانشیار بیماری‌های دهان، فک و صورت
گروه بیماری‌های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر مصطفی شاهرضایی استاد ارتوپدی
گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی
بیمارستان آموزشی درمانی ۵۰۱ (امام رضا)
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر بابک شکارچی استاد پرتونگاری (رادیولوژی)
گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر پیام طبرسی استاد بیماری‌های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی
گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی
پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی
بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر رستم علی زاده دانشیار گروه علوم ورزشی،
 دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه ایلام
دکتر فرح فرزانه استاد انکولوژی زنان
گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات پیشگیری بیماری‌های زنان
بیمارستان امام حسین (ع)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر مژگان فروتن استاد بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
گروه گوارش و کبد بالغین، دانشکده پزشکی
بیمارستان آیت الله طالقانی، بیمارستان امام حسین (ع)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر سید مرتضی کاظمی استاد ارتوپدی
گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت‌های وابسته
بیمارستان اختر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر محمدحسین لشکری دانشیار جراحی عمومی
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
بیمارستان آموزشی درمانی ۵۰۱ (امام رضا)
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر فراز مجاب استاد فارماکوگنوزی
گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی
مرکز تحقیقات علوم داروئی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی استاد زیست فناوری پزشکی
گروه فناوری های نوین و ژنتیک، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات عفونی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 
دکتر محمدرضا نوروزی استاد جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه ادراری و تناسلی
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب