ابن سینا - اهداف و زمینه‌ها
زمینه فعالیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله "ابن سینا" توسط اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آجا در زمینه های ذیل منتشر می گردد: طب هوا فضا و زیر سطحی طب بحران طب رزم و روانپزشکی نظامی
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا :
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب