ابن سینا- اهداف و زمینه‌ها
زمینه فعالیت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
موضوعات و زمینه های انتشار فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا
طب رزم (جنگ نوین در خشکی، دریا و هوا، جنگ افزارهای نوظهور و اقدامات درمانی – پیشگیری در برابر ترومای ناشی از آنها، مدیریت جراحات جنگی)
طب بحران (مدیریت بحران، مدیریت پایش، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در بحران، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تجهیزات و اقلام بهداشتی - درمانی و تله مدیسین در بحران)
روانپزشکی نظامی (بهداشت و سلامت روانی افراد نظامی، روانشناسی رزم، روان شناسی خانواده افراد نظامی)
طب هوافضا (طب پیشگیری، بهداشت حرفه ای، ارزیابی و درمان بیماری های مربوط به هوانوردان و فضانوردان)
طب زیرسطحی (طب پیشگیری، بهداشت حرفه ای، ارزیابی و درمان بیماری های زیرسطحی و هایپرباریک ‌مدیسین)
 
فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا انواع مقالات فارسی در قالب مقاله اصیل/ تحقیقاتی، مقاله مروری، گزارش کوتاه، گزارش موردی، نامه به سردبیر را به چاپ می رساند.

اهداف و رسالت فصلنامه علمی پژوهشی "ابن سینا" (شاپا: ۴۶۵۳-۲۶۴۵)
فصلنامه علمی پژوهشی "ابن سینا" (
صاحب امتیاز: اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) با اهداف گسترش خلاقیت و نوآوری، ترویج و تبادل ایده ها و تجارب، به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های بهداشت و طب رزم و آموزش و ارتقای سطح علمی و عملی رسته بهداشت و درمان در پرسنل نیروی هوایی و روزآمد نمودن دانش امدادی - بهداشتی - درمانی پزشکان و پیراپزشکان، محققین و دانشجویان سراسر ایران با انتشار تازه‌های پزشکی در حوزه های طب رزم، طب بحران، روانپزشکی نظامی، طب هوافضا و طب زیرسطحی ، آماده دریافت مقالات علمی می باشد.
 

وبسایت فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا

ebnesina.ajaums.ac.ir
ایمیل فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا
ebnesinajournalyahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find-1.42.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب