ابن سینا- سیاست در مورد سرقت علمی ادبی
سیاست در مورد سرقت علمی ادبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/15 | 

تعریف سرقت علمی ادبی:

وقتی یک نویسنده تلاش می‌کند که کار دیگری را به عنوان کار خود معرفی کند، سرقت علمی- ادبی اتفاق می‌افتد. به علاوه، هنگامی که یک نویسنده یک قسمت قابل توجه از کار خودش که قبلاً چاپ شده را در یک مقاله جدید استفاده می‌کند بدون آن‌که به شکل مناسبی به منبع ارجاع دهد، به آن چاپ تکراری گفته می شود که با نام سرقت علمی ادبی از خود نیز خوانده می شود. این کار ممکن است در طیفی از چاپ همان مقاله در مجله‌ای دیگر تا قطعه قطعه کردن داده‌ها یا اضافه کردن کمی داده به مقاله قبلی متغیر باشد.

سیاست مجله ابن سینا در قبال سرقت علمی - ادبی:

هیئت تحریریه/داوران "مجله ابن سینا" دستنوشته های ارسالی را دو بار (یک بار پس از ارسال و بار دیگر پیش از چاپ) با استفاده از نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی مانند iThenticate  و مشابهت یاب های فارسی از جهت سرقت علمی ادبی بررسی می‌کنند. اگر شک به سرقت ادبی در مورد مقاله‌ای به وجود بیاید، چه قبل (توسط داوران یا هیئت تحریریه) و چه بعد (توسط خوانندگان) از چاپ، مجله ابن سینا بر اساس دستورات و نمودارهای کمیته اخلاق در نشر عمل خواهد کرد.

نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.78.32.fa
برگشت به اصل مطلب