:: دوره 14، شماره 1 و 2 - ( بهار , تابستان 1390 ) ::
جلد 14 شماره 1 و 2 صفحات 17-22 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر ماساژ یخ بر شدت درد زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر تهران
محبوبه افضلی، دکتر مسعود سیرتی نیر، دکتر عباس عبادی، زهرا حاج امینی
چکیده:   (11907 مشاهده)
مقدمه: ترس از زایمان طبیعی منجر به افزایش بی رویه سزارین می‌گردد، بنابراین اکثریت زنان تمایل به استفاده از روش های غیر دارویی کاهش درد دارند. از روش های بی دردی غیر دارویی می توان به ماساژ یخ اشاره کرد. با توجه به اهمیت شدت درد زایمان، این تحقیق در جهت بررسی اثر ماساژ یخ و درمان نما بر شدت درد زایمان صورت گرفته است.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی بر روی 60 نفر از زنان باردار که جهت زایمان به بیمارستان های منتخب شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. روش نمونه گیری غیراحتمالی مبتنی بر هدف به صورت نمونه گیری آسان یا تسهیل شده بود. نمونه ها به روش تصادفی در دو گروه ماساژ یخ یا درمان نما قرار گرفتند. مداخله در نقطه هوگو انجام شد و شدت درد قبل از مداخله، بلافاصله، 30 و 60 دقیقه بعد از مداخله توسط مقیاس سنجش دیداری درد مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین شدت درد قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت. در مقایسه ی میانگین شدت درد بلافاصله، 30 و 60 دقیقه بعد از مداخله در دوگروه، آزمون آماری تی مستقل نشان داد که بین دوگروه تنها در نیم ساعت بعد از مداخله تفاوت آماری معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش اگرچه روش ماساژ یخ باعث کاهش شدت درد زایمان می شود ولی با توجه به زیاد بودن شدت درد زایمان و افزایش این درد درطول فاز فعال زایمان به نظر می رسد که این روش به تنهایی نمی تواند برای شدت درد در طول فاز فعال زایمان جوابگو باشد و نیاز به همراهی با دیگر روش های بی دردی غیر دارویی یا تکرار مجدد این روش در طول فاز نخست زایمان می باشد.
واژه‌های کلیدی: ماساژ یخ، درمان نما، درد زایمان، نقطه هوگو
متن کامل [PDF 171 kb]   (1629 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1391/3/3 | پذیرش: 1393/3/13 | انتشار: 1393/3/13


XML   English Abstract   Printدوره 14، شماره 1 و 2 - ( بهار , تابستان 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها