:: دوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 72-68 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان پایبندی دانشجویان به هویت ملی، اجتماعی، فرهنگی و اثرپذیری از جنگ نرم
سهراب امیری، احمد ایزدی طامه
ارومیه. ایران دانشگاه ارومیه ، amirysohrab@yahoo.com
چکیده:   (2044 مشاهده)
مقدمه: ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ گسترش ابعاد جنگ نرم، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪیﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد شده و جنگ نرم درصدد تغییر هویت دینی، فرهنگی، بومی و ملّی افراد جامعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین هویت ملی، اجتماعی و فرهنگی و میزان اثرپذیری از جنگ نرم با توجه به صفات شخصیتی و جهتگیری مذهبی است.
روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. مقیاس ارزیابی آسیبپذیری روانشناختی جنگ نرم، پرسشنامه هویت ملی، هویت اجتماعی، هویت فرهنگی، پنج عامل بزرگ شخصیت و جهتگیری مذهبی به منظور پاسخدهی بین شرکتکنندگان پژوهش توزیع شد.
یافته‌ها: نتایج بیانگر این بود که بین ابعاد هویت و اثرپذیری از جنگ نرم رابطه وجود دارد به طوری که رابطه منفی بین هویت فرهنگی، هویت اجتماعی و هویت ملّی و ابعاد جنگ نرم دیده شد. بررسی روابط بین صفات شخصیتی و اثرپذیری جنگ نرم نشاندهنده وجود روابط منفی بین پنج عامل بزرگ شخصیت و ابعاد جنگ نرم بود. اما تنها رابطه صفت شخصیتی باوجدان بودن با بُعد فرهنگی معنیدار بود (05/0p<).
بحث و نتیجه‌گیری: به نظر میرسد متغیرهای هویتی و نیز متغیرهای مرتبط با جهتگیری مذهبی در مقایسه با ابعاد شخصیتی نقش بیشتری در شناسایی و پیشبینی اثرپذیری از جنگ نرم نشان میدهند.
 

واژه‌های کلیدی: هویت، قومیت، جنگ نرم، مذهب، شخصیت
متن کامل [PDF 509 kb]   (519 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقیقی | موضوع مقاله: روانپزشکی نظامی
دریافت: 1395/10/19 | انتشار: 1397/7/23


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها