:: دوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 20-25 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر 8 هفته تمرین صعود از نردبان بر بیان ژن پپتید ناتریورتیک دهلیزی (ANP) در بافت قلب رت‌های نر ویستار
مجید آزادمنش، امیر رشید لمیر، سید محمود حجازی
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، مشهد، ایران ، rashidlamir@um.ac.ir
چکیده:   (1089 مشاهده)
مقدمه: نقش فعالیت بدنی بر کاهش فشار خون از طریق تأثیر بر پپتید ناتریورتیک دهلیزی (ANP) تأیید شده است، اما این که کدامیک از انواع فعالیت بدنی تأثیر بیشتری بر آن نشان میدهند، چندان روشن نیست. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی صعود از نردبان بر بیان ژن ANP در رت‌های نر ویستار بود.
روش بررسی: در این مطالعه از رت‌های نر ویستار در دو گروه کنترل و تمرین مقاومتی استفاده گردید. تمرین شامل صعود از نردبان با شیب 85 درجه بود و شدت آن از طریق افزایش وزنه و بستن آن به دم رت‌ها تنظیم می‌شد. 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین نمونه‌های بافت قلب به منظور اندازه‌گیری بیان ژن ANP جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین گروه‌های مطالعه تفاوت‌ معنیداری در بیان ژن پپتید ناتریورتیک دهلیزی وجود داشت (05/0>p) وبیان این ژن در بافت قلب گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که تمرینات مقاومتی با شدت و الگوی مناسب می‌تواند یک عامل بازدارنده یا کنترل و مدیریت پرفشاری خون باشد. احتمالاً مهم‌ترین عامل مؤثر تمرینات مقاومتی، تأثیر آن بر ساختار و عملکرد قلب و به دنبال آن بیان ژن ANP باشد. از آنجا که نقش تمرینات هوازی در مطالعات قبلی نیز تأیید شده بود لذا پیشنهاد می‌شود که این دو نوع تمرین به صورت همزمان نیز اجرا شوند.
 

 
واژه‌های کلیدی: فعالیت بدنی، تمرین مقاومتی، فاکتور ناتریوتیک دهلیزی
متن کامل [PDF 673 kb]   (186 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/7/26 | انتشار: 1398/1/26XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها