ابن سینا- اهداف و زمینه‌ها
زمینه فعالیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله "ابن سینا" توسط اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آجا در زمینه های ذیل منتشر می گردد: طب هوا فضا و زیر سطحی طب بحران طب رزم و روانپزشکی نظامی
به منظور دسترسی سریع، همه مقالات چاپ شده در این مجله ( تحقیقی، مروری، گزارش کوتاه و نامه به سردبیر) رایگان هستند. همچنین، این مجله هیچ هزینه ای را برای ارسال مقاله تا انتشار آن از نویسندگان دریافت نمی کند.
نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب