ابن سینا- اخبار نشریه
درگذشت همکار هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر فیروز مددی به رحمت حق شتافت. 

AWT IMAGE

 فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا که افتخار همکاری با ایشان به عنوان عضوی از هیات تحریریه را داشته است، این ضایعه اسفناک را به اساتید، همکاران و خانواده معظم ایشان تسلیت عرض می کند.

نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.43.23.fa
برگشت به اصل مطلب