ابن سینا- اخبار نشریه
درگذشت همکار هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر فیروز مددی به رحمت حق شتافت. 

 فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا که افتخار همکاری با ایشان به عنوان عضوی از هیات تحریریه را داشته است، این ضایعه اسفناک را به اساتید، همکاران و خانواده معظم ایشان تسلیت عرض می کند.

نشانی مطلب در وبگاه ابن سینا:
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/find.php?item=1.43.23.fa
برگشت به اصل مطلب